Tumblelog by Soup.io
 • nowezsie
 • angelsdemon
 • Lazhward
 • klart
 • QOH1984
 • cleanout
 • nata
 • falling-into-oblivion
 • thewladcakrypty
 • zoozia
 • useeidream
 • jammin
 • jrmy
 • noirfleur
 • jok
 • manipulatingwoman
 • Marabou
 • mearluna
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0887 4b7d 400
Reposted fromlibrariansoul librariansoul viairmelin irmelin
3531 ea3a 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
6509 1e4d 400
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
0522 17eb 400
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
7052 5626 400
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
3885 5551 400
Reposted fromryoina ryoina viairmelin irmelin

"- Przecież nie potrzeba żadnej ideologii, żeby uznać, że trwały związek ma sens. Każdy, kto doświadcza przyjemności, wie, ile ona trwa. Skok na bungee, pójście do klubu, taniec, seks - kończą się i co dalej? Mam wrażenie, że elementem dorosłości jest świadomość, że przyjemność to nie jest trwały stan. Że momenty euforii się tylko zdarzają. Jak więc zbudować związek, którego celem jest utrzymywanie w nas trwałego poczucia spełnienia, związek, który jest niekończącą się sielanką? To kompletnie nierealne. Możesz mieć takie wyobrażenia, kiedy masz lat kilkanaście czy dwadzieścia parę. Ale potem?"

" - Facebook rzeczywiście produkuje złudzenie, że wszyscy wokół mają jakieś niesamowicie atrakcyjne życie. To, że nie potrafimy przedrzeć się przez to złudzenie, wiąże się z tym, o czym mówi w książce Danuta Golec: „Jesteśmy dziś bardzo niedojrzali. Cały czas tkwimy mentalnie w ósmej klasie podstawówki, a jak wiadomo w ósmej klasie najważniejsze było dla nas wszystkich, co sądzą o nas inne nastolatki dookoła”. Porównywanie się było jednym z głównych zajęć i troską. Dzisiaj niemal wszyscy tak się zachowujemy. Facebook jest miejscem, gdzie można to porównywanie się znakomicie pielęgnować."

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,17367691,Jak_kochac_wystarczajaco_dobrze____Zyjemy_w_kulturze_.html

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
7448 0332 400
5210 dad3 400
Reposted fromAlcea Alcea viadarulek darulek
Reposted fromFlau Flau viadarulek darulek
Reposted fromgruetze gruetze viadarulek darulek
4788 bd0f 400
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viadarulek darulek
5480 7a33 400
Reposted fromtowo85 towo85 viadarulek darulek
Reposted frombluuu bluuu viadarulek darulek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl